Szolgáltatásaink

Magánnyomozás

 • Adatgyűjtés
 • Megfigyelés
 • Adósságkezelés

Személyvédelem és rendezvénybiztosítás

 • Szórakozóhely biztosítása
 • Személyvédelem
 • Zenei- és kulturális
 • rendezvények biztosítása

Vagyonvédelem

 • Porta- és járőrszolgálat
 • Objektumőrzés
 • Recepciós- és rendészeti
  szolgálat
 • Értékszállítás, kísérés
 • 24 órás diszpécser, kivonuló
  szolgálat

Vagyonvédelmi szaktanácsadás

 • Szakértői munkák készítés
 • Vagyonvédelmi kockázatelemzés (meglévő
  szolgáltatás esetén is)
 • Védelmi tervek, biztosítási tervek készítése
 • Biztonsági- és megfigyelőrendszerek tervezése, üzemeltetése
 • Rendezvények szervezése és lebonyolítása magas színvonalon
 • Tűz- és munkavédelem
 • Takarítás és épületüzemeltetés

Egyéb szolgáltatásaink

 • Event Assistant
  • Színpadi berendezés, technikai felügyelet
  • Host / hostess szolgálat
  • Egészségügyi biztosítás (partner
   cégünkkel)

Járőr ellenőrző rendszer

Cégünk számára a járőr ellenőrző berendezést az Országos Távfelügyelet Kft. biztosítja 2011. 09. 06. óta, melyet több területünkön használunk sikeresen.

Az eszköz mobil hálózaton kommunikál a központtal, ahol a beérkezett adatokat tárolják és szükség esetén bármikor rendelkezésünkre bocsájtják. Akár online módon követhető és visszaellenőrizhető az eszköz segítségével a járőrtevékenység, illetve a 24 órás diszpécser bármikor kapcsolatot tud teremteni a készülékkel, és a járőr is segítséget tud hívni közvetlenül az eszközzel.

Diszpécser és kivonuló szolgálat

A GD Staff Security saját 24 órás diszpécser és kivonuló szolgálatot is üzemeltet, ez közvetlen és folyamatos kapcsolatot biztosít a területeinken dolgozó vagyonőrökkel, az esetleges rendkívüli események bekövetkezésénél gyors segítséget illetve létszámbeli támogatást tud nyújtani.

Járőreink folyamatosan ellenőrzik az álltalunk őrzött területeket, területvezetőink felé jelzik a tapasztalatikat.